O projekcie KORBA 1


Tytuł:
Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.)
Numer projektu:
0036/NPRH2/H11/81/2012
Czas trwania:
27 marca 2013 – 26 marca 2018
Jednostka finansująca:
MNiSW – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Jednostka realizująca:
Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk
Współpraca:
Zespół Inżynierii Lingwistycznej Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Zespół


Kierownik projektu

Włodzimierz Gruszczyński

Koordynatorka

Renata Bronikowska

Wykonawcy

Prace koncepcyjne

Dorota Adamiec (IJP PAN)
Anna Andrzejczuk (IPI PAN)
Renata Bronikowska (IJP PAN)
Włodzimierz Gruszczyński (IJP PAN)
Witold Kieraś (IPI PAN)
Małgorzata B. Majewska (IJP PAN)
Maciej Ogrodniczuk (IPI PAN)
Adam Przepiórkowski (IPI PAN)
Marcin Woliński (IPI PAN)

Stworzenie lub dostosowanie narzędzi informatycznych do obsługi tekstów dawnych

Stworzenie formularza przepisywania tekstów i wczytywacza (narzędzia konwertującego przepisane teksty do formatu TEI XML):
Michał Lenart
Maciej Ogrodniczuk
Jan Szejko
Opracowanie reguł transkrypcji dla tekstów XVII- i XVIII-wiecznych
Monika Kresa
Emanuel Modrzejewski
Stworzenie Ameby (narzędzia zapisującego w formacie TEI XML zanalizowane próbki korpusu)
Dorota Komosińska
Bartosz Zaborowski
Dostosowanie danych fleksyjnych do potrzeb analizy tekstów barokowych
Włodzimierz Gruszczyński
Witold Kieraś
Marcin Woliński
Dostosowanie Anotatorni2 (narzędzia wspomagającego ręczną anotację) do obsługi korpusu barokowego oraz stworzenie narzędzia do losowania próbek z korpusu
Dorota Komosińska
Katarzyna Streich
Dostosowanie tagerów (Concraft, Toygger) do obsługi korpusu barokowego
Witold Kieraś
Katarzyna Krasnowska-Kieraś
Dostosowanie wyszukiwarki MTAS do obsługi korpusu barokowego oraz próby takiego dostosowania przeprowadzane z wyszukiwarką Poliqarp2
Zbigniew Gawłowicz
Łukasz Kobyliński
Jakub Kostrzewa
Michał Wasiluk
Aleksander Zabłocki
Bartosz Zaborowski
Prace pomocnicze – uzupełnianie danych fleksyjnych w słowniku e-SXVII, eksport tych danych na potrzeby analizatora morfologicznego
Paweł Kupiszewski
Wiesław Morawski
Aldona Przyborska-Szulc
Mateusz Żółtak

Przepisywanie, znakowanie i korekta tekstów

Anna Alfut
Agnieszka Adamiec
Dorota Adamiec
Anna Arendt
Alicja Bielak
Laura Bielak
Renata Bronikowska
Katarzyna Bury
Maciej Bury
Jolanta Czajkowska
Julia Domitrak
Mirella Gliwińska
Zuzanna Głuszczak
Jolanta Gomółka
Izabela Jagielska
Klaudia Jovanovska
Ewa Karasińska-Gajo
Magdalena Kołodziejczyk
Wojciech Kordyzon
Anna Krasowska
Katarzyna Kryńska
Agnieszka Łodzińska
Małgorzata Maciejewska
Magdalena Majdak
Olga Makarova
Ewelina Mantorska
Emanuel Modrzejewski
Wiesław Morawski
Małgorzata Pachulska
Aldona Przyborska-Szulc
Paweł Siemieniak
Dawid Siwicki
Paulina Wdowska
Emilia Zdankiewicz
Elżbieta Zemla
Anna Żółtak

Anotacja morfosyntaktyczna

Dorota Adamiec
Renata Bronikowska
Włodzimierz Gruszczyński
Piotr Janas
Matylda Kozłowska
Dawid Lipiński
Magdalena Majdak
Emanuel Modrzejewski
Wiesław Morawski
Izabela Pawlak
Ewelina Pędzich
Marcin Podlaski
Aldona Przyborska-Szulc
Ewa Rodek
Paulina Rosalska
Aleksandra Wieczorek
Sebastian Żurowski

Sporządzenie listy frekwencyjnej leksemów występujących w korpusie oraz indeksów porównawczych z indeksem zawartości e-SXVII

Bartłomiej Borek

Prace pomocnicze – opracowanie elektronicznego indeksu haseł z kartoteki słownika e-SXVII, opracowanie listy lematów występujących w korpusie

Mateusz Adamczyk
Ewa Balicka
Dagmara Banasiak
Agata Hącia
Aleksandra Wieczorek

Udostępnienie korpusu i administrowanie serwerem

Bartłomiej Borek