Wersje


Wersja 1.0 – dostępna od 26 marca 2018 r.

Pierwsza wersja korpusu udostępniona po zakończeniu projektu KORBA 1.

Wersja 1.1 – dostępna od 13 września 2018

Korpus został na nowo zindeksowany, co sprawia, że niektóre segmenty mogą otrzymać inną interpretację niż miały w wersji poprzedniej. Mogą też pojawić się zmiany na poziomie metryczek tekstów dotyczące podziału na regiony.

Wersja 1.2 – dostępna od 5 grudnia 2019

Zmiany dotyczą segmentacji i transkrypcji segmentów obcojęzycznych.