Podziękowania


Składamy serdeczne podziękowania wszystkim wymienionym niżej osobom i instytucjom wspierającym prace przy korpusie:

  • Biblioteka Wolne Lektury
  • Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
  • Zespół Bibliotek Cyfrowych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego
  • prof. dr hab. Janusz S. Bień
  • Iwona Maciejewska
  • prof. dr hab. Wacław Walecki i wydawnictwo Collegium Columbinum
  • Katarzyna Zawilska
  • Wojciech Żółtak