Teksty w korpusie


Dla każdego tekstu znajdującego się w korpusie podajemy w pierwszej kolejności informacje o wydaniu z epoki lub też – dla tych tekstów, które nie ukazały się drukiem w XVII ani XVIII w., a znamy je z rękopisów – informacje o rękopisie. Dane w kolumnie "Miejsce" dotyczą zatem wydania z epoki lub rękopisu. Podobnie w kolumnach "Data (nie wcześniej niż)" i "Data (nie później niż)" podajemy dokładną datę lub ramy czasowe ukazania się tekstu w interesującej nas epoce. W informacjach rozwijanych podajemy również niektóre inne dane, jak rodzaj, gatunek, tematyka itp. W przypadku niektórych tekstów włączonych do korpusu, zwłaszcza tych, które nie zachowały się w oryginale, korzystaliśmy z wydań nowszych, począwszy od dziewiętnastowiecznych. W tych przypadkach oprócz danych bibliograficznych dotyczących wydania lub rękopisu z epoki podajemy dodatkowo adres bibliograficzny wydania uwspółcześnionego. W przypadku istnienia kilku wydań z epoki staraliśmy się korzystać z pierwodruków.


Skrót tekstu Autor Tytuł Miejsce Data (nie wcześniej niż) Data (nie później niż) Liczba segmentów
Skrót tekstu Autor Tytuł Miejsce Data (nie wcześniej niż) Data (nie później niż) Liczba segmentów